9 wrzesień 2021

14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.
REKLAMA
Czternastka trafi do klientów ZUS razem z listopadowymi świadczeniami. W 2021 r. jej wysokość to 1250,88 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

Czternastki nie otrzymają osoby, które na ten dzień będą miały zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków).

Pełna kwota trafi do tych osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie pomniejszona o 100 złotych.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne z czternastki nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zachodniopomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kołobrzegu