Kołobrzeg - informacje


46.198
mieszkańców Kołobrzegu
21.625
mężczyzn
24.573
kobiet

5.878
w wieku przedprodukcyjnym

27.615
w wieku produkcyjnym

12.705
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

151
zawarto małżeństw

337
urodzeń

584
zgonów

-247
przyrost naturalny
miasto Kołobrzeg
dochody

283.673.408
wydatki

286.555.520
struktura wydatków Kołobrzegu

4.201
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

39.883.676
13,918%
Transport i łączność

23.413.236
8,171%
Administracja publiczna

294.282
0,103%
Turystyka

14.092.636
4,918%
Gospodarka mieszkaniowa

706.169
0,246%
Działalność usługowa

219.916
0,077%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.662.924
1,627%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

84.682
0,030%
Obsługa długu publicznego

118.409
0,041%
Różne rozliczenia

76.416.568
26,667%
Oświata i wychowanie

2.570.569
0,897%
Ochrona zdrowia

15.870.942
5,539%
Pomoc społeczna

507.907
0,177%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.348.724
0,820%
Edukacyjna opieka wychowawcza

27.289.118
9,523%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.858.880
3,440%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.474.371
4,004%
Kultura fizyczna i sport

56.738.300
19,800%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 14:47
REKLAMA
pogoda Kołobrzeg
4.2°C
wschód słońca: 06:30
zachód słońca: 19:32
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kołobrzegu

kiedy
2023-04-01 17:00
miejsce
Regionalne Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-01 19:00
miejsce
Regionalne Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-02 11:00
miejsce
Regionalne Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-02 18:00
miejsce
Regionalne Centrum Kultury,...
wstęp biletowany